ŽIVÝ BETLÉM !

betlem-2013

V úterý 17. prosince 2013 rozzáří žďárské náměstí Republiky tradiční předvánoční akce ŽIVÝ BETLÉM.

Náměstím budou celé odpoledne znít koledy, návštěvníci si budou moci zakoupit keramické a kovářské výrobky s vánoční tematikou z dílny Terapeutické komunity v Sejřku.

Také letos program zpestří několik vystoupení žáků 4.ZŠ, která budou probíhat na náměstí od 14.45 hodin.

V 16.00 hodin začne samotné divadelní představení o narození Ježíše Krista v podání ochotníků z řad studentů Biskupského gymnázia, Střední školy gastronomické a žďárských farníků. Představení je zejména pro děti zatraktivněno přítomností mnoha různých zvířat. Živý betlém má ve Žďáře nad Sázavou více než 20 letou tradici.

Vstupné bude dobrovolné. Výtěžek bude odeslán, tak jako loni, potřebným lidem v Africe v rámci projektu Mezinárodního Kolpingova díla. V loňském roce se podařilo vybrat částku 3.500 Kč, která byla použita na pořízení chovu drobného domácího zvířectva, který v těchto afrických zemích znamená důležitý zdroj obživy.